Kwaliteit

Kwaliteit

De cliëntenraad bestaat uit cliënten van Valere Thuiszorg, familieleden/mantelzorgers van cliënten en vrijwilligers. De cliëntenraad bekijkt de geleverde zorg vanuit de ogen van de cliënt en hierdoor geeft zij advies voor het verbeteren van de kwaliteit van de geleverde zorg. Tevens controleert zij of de gemaakte afspraken over het leveren van kwaliteitszorg nagekomen worden door Valere Thuiszorg.

Hoe de cliëntenraden zijn georganiseerd en hoe zij betrokken worden en zijn bij het beleid en de uitvoering daarvan binnen Valere thuiszorg is vastgelegd in de notitie Medezeggenschap Cliëntenraden. Voor meer informatie over de cliëntenraad kunt u een mail sturen naar [email protected].

Soms kan het gebeuren dat u ergens niet tevreden over bent. We stellen het zeer op prijs als u met ons bespreekt wat goed gaat en wat beter kan. Door samen in gesprek te gaan over wat er beter kan of wat u juist waardeert, kunnen wij de zorg- en dienstverlening aan u echt verbeteren.

Wilt u in contact komen met de klachtenfunctionaris van Valere thuiszorg dan kunt u een email sturen naar: [email protected]. U kunt ook uw klacht middels het klachtenformulier indienen: klik hier

De algemene voorwaarden van Valere Thuiszorg kunt u via de onderstaande link downloaden en bekijken:

Algemene Voorwaarden