Missie en Visie

Onze organisatie

Valere heeft als missie om ouderen, die door de gevolgen van een beperking of ziekte een zorg behoefte hebben gekregen, in staat te stellen om hun leven op hun eigen manier te blijven leiden. Zo zelfstandig mogelijk in de eigen vertrouwde omgeving met optimale levenskwaliteit. De naam Valere  komt uit het Latijns en heeft de betekenis ”Waard zijn” of ”van kracht zijn”. Wij hebben voor deze naam gekozen omdat wij vinden dat ieder mens ongeacht diens levenssituatie, een volwaardig en trots mens is die zorg verdient. Zorg die bijdraagt aan de kwaliteit van leven. Ieder mens verdient het om diens leven te leiden op zijn eigen manier!

Onze zorg en dienstverlening is erop gericht om de zelfstandigheid, zelfredzaamheid en kwaliteit van leven van de cliënten te vergroten. Hierbij gaan wij uit van de eigen kracht van de cliënt. Onze visie is hierbij gebaseerd op vier kernwaarden:

Eigen regie
Wij willen de regie over de zorgverlening teruggeven aan de cliënt en zijn sociale netwerk(Familie, mantelzorgers). Dit om het gevoel van Trots en waardigheid te borgen. Onze medewerkers zullen daarom een adviesrol op zich nemen door de cliënten te helpen inzicht te krijgen in hun eigen situatie. Wij luisteren en bieden een passende oplossing. De zeggenschap over ondersteuning en hulp zullen zij zoveel mogelijk bij de cliënt laten. Tevens wordt het sociaal netwerk zoveel mogelijk betrokken en versterkt in het totale zorgproces.

Persoonlijke aandacht
Ieder mens is anders en iedere zorgvraag vraagt om een individuele aanpak. Onze zorg is daarom persoonsgericht en de cliënt is hierbij ons uitgangspunt en staat centraal in de zorgverlening. Op deze manier zal de bijdrage aan de kwaliteit van leven van onze cliënten optimaal zijn.

Samenwerking
Samen staan we sterk en bereiken we meer!: Wij vinden goede samenwerking tussen cliënt, familie/mantelzorger en de zorgprofessional erg essentieel. Goede samenwerking leidt immers tot zorg die echt goed past bij de cliënt.

Professionaliteit
Goede zorg vraagt om professionele verantwoordelijkheid. Daarom vinden wij de beschikking over de juiste vakkennis en vaardigheden voor onze medewerkers zeer belangrijk. Onze medewerkers nemen deze verantwoordelijkheid in de relatie met de cliënten. Zo zijn ze in staat om continu af te wegen wat voor de individuele cliënt de juiste zorg is. Hierbij rekening houdend met de wensen van de individuele cliënt.

Onze kernwaarden

Eigen regie 100%
Persoonlijke aandacht 100%
Samenwerking 100%
Professionaliteit 100%